ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
Ödeme emri itirazı, alacaklının talebi üzerine icra dairesi tarafından gönderilen ödeme emrine karşı yapılan itirazdır. Ödeme emri bir ilamdan, yani bir mahkeme kararından sonra gönderilebilir. Bu durumda itiraz mümkün değildir. Bir takibe itiraz etmek için ilamsız icra takibine veya kambiyo senetlerine özgü haciz yolu kullanılabilir.
La Vagabonddame